Opis projekta

Klijent:   Građevinska direkcija Srbije
Lokacija:   Beograd
Godina početka radova:   2011.
Godina završetka radova:   2013.

Naselje Stepa Stepanović nalazi se 6 km od centra Beograda, na prostoru kompleksa bivše kasarne „Stepa Stepanović“ na Voždovcu. Stambene zgrade su grupisane u sedam odvojenih celina, a internom saobraćajnom i pešačkom mrežom povezane su sa već postojećom infrastrukturom koja okružuje naselje.

U kompleksu su napravljeni brojni sadržaji za rekreaciju: tri terena za male sportove, šest dečijih igrališta sa tartanom, staza za boćanje za starije žitelje naselja i teretana na otvorenom za sve rekreativce. Svi potrebni prateći sadržaji definisani su u skladu sa potrebama za oko 13.000 stanovnika.

Projekat predviđa dve osnovne škole, dve predškolske ustanove i depandans vrtića, poslovno-komercijalni objekat, zdravstvenu stanicu i zelenu pijacu.