Opis projekta

Klijent:   CRBC (China Road and Bridge Corporation)
Lokacija:   Beograd
Godina početka radova:   2011.
Godina završetka radova:   2014.

Pupinov most u Beogradu povezuje Zemun i Borču, preko Dunava. Izgradila ga kineska firma „China Road and Bridge Corporation“ („CRBC“), pa je zbog toga u početku bio zvan Kineski. Oktobra 2014, Skupština grada ga je preimenovala u Pupinov most, po Mihajlu Pupinu.

Most je dugačak 1.482 metra, širok 29,1 metara i visok 22,8 metara, sa ukupno šest kolovoznih traka i pešačko-biciklističkim stazama sa obe strane. Most ima jedan veći raspon za prolaz brodova. Dužina svih pristupnih saobraćajnica biće 21,6 km.

Gradilište je otvoreno jula 2011. godine. Most je spojen, odnosno na njemu su izlivanjem poslednjeg kubika betona završeni glavni radovi u julu 2014, nakon čega je na mostu trebalo završiti sigurnosne ograde, pešačke staze i hidroizolaciju.

Most je najzad nazvan Pupinov most 24. oktobra 2014. godine, a otvoren je 18. decembra iste godine.