Opis projekta

Klijent:   Rober Bosch
Lokacija:   Šimanovci
Godina početka radova:   2012.
Godina završetka radova:   2013.

Rober Bosch gradi fabriku u blizini Beograda u mestu Šimanovci. Projekat obuhvata 22.000 m2 uređenja zemljišta oko hale, 11.000 m2 saobraćajnica i oko 5.000 m2 parkinga, oko 2.500 m kišne i fekalne kanalizacije, otvorenu retenziju za prijem kišnice, ulaznu kapiju i ogradu sa svom pratećom opremom za kontrolu ulaza, a od elektro radova svu rasvetu van objekta, telekomunikacionu instalaciju, elektro instalaciju 1kW, kao i 20kW napajanje.

Radovi su započeti 01.11.2012. a rok za završetak je 01.07.2013.